RankScoreBot NameAuthorLanguageRating
130138.483rybot2ryancowanJavascript36.186 ± 2.297
130238.383rybot7ryancowanJavascript36.074 ± 2.308
130338.322rybot6ryancowanJavascript36.016 ± 2.306
130437.946rybot4ryancowanJavascript35.641 ± 2.305
130537.416ISeeYouGomNamJaJavascript35.110 ± 2.305
130637.371fruitbot 0.4davidhampgonsalvesJavascript35.061 ± 2.310
130737.078test1 Javascript34.762 ± 2.315
130836.829rybot1ryancowanJavascript34.529 ± 2.300
130935.408ABD10mtlewisJavascript33.140 ± 2.268
131035.396sv2dotcherJavascript33.120 ± 2.277
131135.191VarbotstephengillieJavascript32.908 ± 2.283
131234.957PythonBorked Javascript32.691 ± 2.266
131334.501mu-test2Seppe Vanden BrouckeJavascript32.202 ± 2.299
131434.049toaster_annihilatorfarmJavascript31.798 ± 2.251
131533.961watbot Lua31.665 ± 2.295
131633.357sv3dotcherJavascript31.136 ± 2.221
131732.958sv1dotcherJavascript30.750 ± 2.209
131832.726low_hanging_fruitBrian ZeligsonJavascript30.490 ± 2.237
131932.512Monkey1mychangoJavascript30.273 ± 2.239
132029.478FinalKillYangyuePython27.358 ± 2.120
132129.475borromabot 1.5.4ZachPython27.355 ± 2.120
132229.475Fiona the Little Mermaid Python27.354 ± 2.120
132329.475FirstBotJeff McCallPython27.354 ± 2.120
132429.474nearest-pythonMatthias KrammPython27.354 ± 2.120
132529.473ImmobileBotJeff McCallPython27.353 ± 2.120
132629.459solver4 Python27.339 ± 2.120
132729.458solver5 Python27.338 ± 2.120
132829.458solver4-3 Python27.338 ± 2.120
132929.458solver4-5-2 Python27.337 ± 2.120
133029.457WEWBAWTwewPython27.337 ± 2.120
133129.456hungry-rapto-py4.1DemelziraptorPython27.336 ± 2.120
133229.454scheming-rapto-py2.1DemelziraptorPython27.334 ± 2.120
133329.454solver3 Python27.333 ± 2.120
133429.454solver4-5-4 Python27.333 ± 2.120
133529.450NaiveBoht v.78facetiousfactorialPython27.330 ± 2.120
133629.448python4-5-5 Python27.327 ± 2.120
133729.446solver4-4Keith PrestonPython27.326 ± 2.121
133829.445solver4-2 Python27.325 ± 2.121
133929.445Aliator1AliatorPython27.324 ± 2.120
134029.443easttestgmPython27.323 ± 2.121
134129.442WestSideB0th4xBichpleasePython27.321 ± 2.121
134229.440hungry-rapto-py3DemelziraptorPython27.320 ± 2.121
134329.439solver Python27.318 ± 2.121
134429.438NaiveBotfacetiousfactorialPython27.317 ± 2.121
134529.436solver4-5Keith PrestonPython27.315 ± 2.121
134629.421python4-5-3 Python27.299 ± 2.121
134729.418scheming-rapto-pyDemelziraptorPython27.294 ± 2.124
134823.036adjfioadfioadiofadofadfAliatorPython20.916 ± 2.120
134923.036AliatorBotAliatorPython20.916 ± 2.120
135023.036GoWest Python20.916 ± 2.120